Política de privacitat

La privacitat de les dades és matèria important per GRAELLS BAGS S.L. i el seu tractament és un assumpte que ens importa pel que a continuació establim i desenvolupem de forma transparent com es tracten i protegeixen les seves dades personals.

Quan l’usuari omple els camps d’informació personal la finalitat és exclusivament perquè pugui ser identificat i poder realitzar l’activitat necessària i pertinent que el servei del web requereix.

1.-RESPONSABILITAT DELS DADES.-

L’empresa GRAELLS BAGS S.L. és el responsable del tractament de les dades personals que vostè proporciona. Com responsable es compromet a protegir i complir la normativa aplicable entorn a la protecció de dades.

Dades del Representant autoritzat: NURIA ROIG GRAELLS

  • Nom comercial: BIG BAG
  • NIF: B66812397
  • Direcció: Raval de Montserrat, 6 TERRASSA
  • Correu electrònic: [email protected]
  • Inscripció en registre mercantil: Tom 45472, foli 221, Full B489002, Inscripció 1

El compliment de la política de privacitat se sotmet i s’adapta a la següent legislació:
El RGPD: REGLAMENT 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.
LOPD (Llei Orgànica 15/1999, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD) i la LSSI ( Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

2.-DRETS DE  PROTECCIÓ DE DADES.-

Tots els usuaris que així ho desitgin poden mitjançant correu postal a l’adreça GRAELLS BAGS S.L Raval de Montserrat, 6 TERRASSA (BCN) o per correu electrònic [email protected] incloent una fotocòpia del seu DNI exercitar tots els drets que aquí detallem:

-Dret d’accés:
Té el dret en tot moment de confirmar amb GRAELLS BAGS S.L. sobre el tractament de les seves dades. Pot contactar per saber les dades que es tracten de vostè per email o per correu postal.

-Dret de portabilitat:
Sempre que es processin les seves dades personals amb previ consentiment i / o acord a través de mitjans automatitzats, vostè té el dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurada, d’ús comú i lectura mecànica transferida al seu nom o a un tercer. Només s’inclouran únicament les dades que vostè ha facilitat.

-Dret de rectificació:
Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figurin incomplets inclusivament mitjançant una declaració addicional.

-Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per GRAELLS BAGS S.L. per a l’exercici o la defensa de reclamacions o comandes pendents.

-Dret de supressió o dret a l’oblit:
Té el dret de demanar la supressió de les dades personals sense dilació indeguda de qualsevol dada personal seva tractat per GRAELLS BAGS S.L.

 

 3.-EXERCICI DELS DRETS.-

La protecció de dades ens importa pel que deixem a disposició de l’usuari aquest email [email protected] per a qualsevol sol·licitud o dubte al voltant de drets de les dades personals.

L’usuari té dret a més a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. Si considera que GRAELLS BAGS S.L., tracta les seves dades de manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa a l’autoritat de protecció de dades que correspongui. A Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

4.-CONSENTIMENT INFORMAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI.- 

S’informa a l’usuari que la comunicació o facilitació de qualsevol dada de caràcter personal per qualsevol via i especialment a través dels formularis que hi ha en la web implica la prestació del seu consentiment exprés, lliure, inequívoc, específic i informat i per al tractament de les seves dades personals per GRAELLS BAGS SL per a les següents finalitats:

Verificar la identitat de l’usuari.
Atendre i gestionar les comunicacions i / o sol·licituds rebudes per qualsevol via de comunicació i especialment a través del formulari del web.
Mantenir un historial de les relacions comercials entre l’usuari i GRAELLS BAGS S.L.
Optimitzar la gestió comercial, administrativa i econòmica dels usuaris del web.
Enviament de publicitat i informació de campanyes en curs per als usuaris que així ho hagin autoritzat en el formulari de la web, podent ser revocada tal autorització en qualsevol moment per l’usuari.

 

5.-PROCEDENCIA, FINALIDAD DE LOS DATOS Y LEGITIMIDAD.-

La recollida i tractament de les dades de caràcter personal tenen l’única finalitat del manteniment de la relació entre l’usuari i GRAELLS BAGS S.L., així com d’una adequada gestió i prestació d’informació sobre els productes comercialitzats en aquesta web.

A continuació es detallen de forma específica les dades que es recullen:

-Dades personals per als dubtes o preguntes
Les dades que es requereixen:
Informació de contacte: nom, cognoms, correu electrònic i número de telèfon.

-Formulari de subscripció a butlletí i Newsletters:
Es realitzen enviaments de correu electrònic amb promocions puntuals i enviaments automàtics sempre que l’usuari hagi donat la seva autorització prèvia i expressa per a tal fi.
Les dades personals que es sol·liciten són el nom cognoms i el correu electrònic.
La finalitat i legitimació és prestar-li el servei d’enviament d’emails amb el seu consentiment.

Si vostè està subscrit als enviaments de Newsletter pot donar-se de baixa en qualsevol moment que ho desitgi a l’enllaç a la part de sota dels correus electrònic, o bé pot exercir el seu dret de baixa al correu [email protected]
Finalitat i legitimació: La finalitat del tractament de les dades és únicament la de prestar-li la informació o serveis de l’activitat relativa a GRAELLS BAGS S.L. que vostè sol·liciti.
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment. L’usuari té el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment que així ho desitgi.

 

6.- CONSERVACIÓ DE LES DADES.-

El període de conservació de les dades personals varia en funció del servei ..
Dades dels subscriptors d’enviaments de e-mail: des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.
Dades dels usuaris pujats a pàgines i perfils de xarxes socials: des que l’usuari ofereix el seu consentiment fins que ho retira.

 

7.-DADES A TERCERS.-

Les dades personals recollides no són venuts ni intercanviats a terceres parts alienes a GRAELLS BAGS S.L.,. Les dades que s’enviïn a tercers s’utilitzen exclusivament amb la finalitat d’oferir-li un millor servei.

Per al compliment dels serveis oferts, GRAELLS BAGS S.L., es troba obligada a facilitar determinades dades de l’usuari a altres empreses que col·laboren amb la prestació del servei (transportistes, entitats financeres, etc.). En qualsevol cas, les dades que es faciliten a aquestes terceres persones són les estrictament necessàries per a la prestació del servei requerit.

Així mateix, i en cas que GRAELLS BAGS SL, ho consideri necessari o oportú, l’Usuari l’autoritza per a realitzar el tractament de les dades personals conjuntament amb una tercera empresa, o perquè aquesta contracti o subcontracti aquest servei, sempre que aquesta empresa pugui aportar una plataforma tecnològica adequada per a la prestació dels serveis i garanteixi la privacitat i seguretat de la informació i dades personals.

De la mateixa manera, l’usuari autoritza expressament a GRAELLS BAGS SL, perquè les dades que li faciliti i quants s’obtinguin per al desenvolupament de les relacions contractuals entre ambdues parts puguin ser facilitades a altres entitats del grup i així oferir-li productes i serveis que puguin resultar del seu interès.

GRAELLS BAGS S.L., es compromet a guardar secret respecte i a mantenir en la més estricta reserva totes les dades facilitades per l’usuari amb les excepcions disposades anteriorment.

GRAELLS BAGS S.L. ,, es reserva en qualsevol cas la facultat de verificar l’exactitud de les dades facilitades per l’usuari.

GRAELLS BAGS S.L., no sol·licita, ni accepta, dades o informació de naturalesa privada o estrictament personal dels seus usuaris que no siguin pertinents per a la finalitat comercial de la web. Les dades opcionals que es sol·liciten a l’usuari tenen com a únic objectiu oferir-li un millor servei i l’adaptació de la web a les seves preferències, sense que la seva falta d’emplenament suposin cap minva en la qualitat del servei prestat, sent els marcats amb una estrella (* ) els de caràcter estrictament necessari per a establir contacte amb l’usuari i atendre les seves sol·licituds.

A continuació es detallen les dades dels prestadors de serveis amb els quals es comparteixen dades i que disposen de les seves pròpies condicions de privacitat:

-Correu electrònic: el prestador de serveis de correu electrònic usat per GRAELLS BAGS S.L., és Google INC.

-Google Analytics: un servei d’analítica de web prestat per Google, Inc., utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador per ajudar a analitzar l’ús dels usuaris a la web.
La informació que genera la cookie sobre el seu ús de GRAELLS BAGS S.L., (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

 

– 8.-AUTENTICITAT DE LES DADES PERSONALS.-

GRAELLS BAGS SL, informa a l’usuari que en cap moment podrà utilitzar o usurpar la identitat d’una altra persona ni comunicar les seves dades personals en l’àmbit de les relacions que mantingui amb GRAELLS BAGS SL, excepte concurrència de representació legalment constituïda, de manera que el usuari s’obliga a facilitar exclusivament dades personals corresponents a la seva pròpia identitat, adequades, pertinents, exactes i veritables, sent l’usuari l’únic responsable de les conseqüències de l’ús de dades personals aliens a la seva persona o falsos davant de GRAELLS BAGS SL, a l’ persona la identitat s’ha suplantat ia qualsevol tercer perjudicat.

GRAELLS BAGS S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a nous requeriments legals o consuetudinaris, quedant aquestes modificacions oportunament registrades a la web.

 

9.-MESURES DE SEGURETAT PER AL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.-

Les dades personals transmeses per l’usuari al web paulaalonso.es utilitzen un canal segur i són xifrats mitjançant el protocol HTTPS per garantir així la confidencialitat i seguretat dels usuaris i protegir qualsevol bretxa en la seguretat.
El processament de les seves dades es farà de forma confidencial per part de personal autoritzat per GRAELLS BAGS S.L., amb obligació legal i / o contractual.

GRAELLS BAGS SL, garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb l’usuari, així com la protecció i confidencialitat de les seves dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que proporcioni segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1270/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. PAULA ALONSO li informa que les diverses dades sol·licitades i obtingudes a la web www.bigbagdiagonal.com és a través dels formularis de recollida seran tractats, en tot moment, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, havent adoptat els nivells de seguretat requerits pel Reial Decret 1270/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de caràcter personal que s’obtinguin com a conseqüència de la navegació en aquesta web, de la consulta i subscripció com a client, seran incorporades a un fitxer titularitat de GRAELLS BAGS SL ,, que té implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà electrònic com ho és internet no és inexpugnable, i poden existir actes il·lícits duts a terme per tercers aliens a GRAELLS BAGS S.L

GRAELLS BAGS S.L., no pot garantir l’absoluta seguretat de la xarxa. En cas d’algun succés relatiu a la seguretat de les dades, GRAELLS BAGS S.L., notificarà i informarà sobre l’incident de seguretat quant es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.

 

10.-ACTUALIZACIONS EN L’AVÍS DE PRIVACITAT.-

En cas d’actualitzar l’Avís de Privacitat és comunicarà qualsevol canvi del contingut. Si hi ha variacions en termes de finalitat del tractament de les seves dades personals, canvis de la identitat del representant o en els seus drets. L’última versió actualitzada estarà sempre present al web.

TOP

Cercar bigbagdiagonal.com

Login

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

CISTELLA DE COMPRA (0)

Malauradament la nostra botiga online
no està disponible en aquest moment

Sentim comunicar-li que actualment la nostra botiga online no està disponible.
Per qualsevol comanda truqui’ns al següent númeru telefon:

(+34) 93 788 54 13