Avis legal

1.- INFORMACIÓ GENERAL DEL RESPONSABLE DE LA PÀGINA WEB.-

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GRAELLS BAGS S.L. posa en el seu coneixement la següent informació:

Identificació del responsable del fitxer: GRAELLS BAGS S.L.

  • NIF: B-66812397
  • Domicili: Raval de Montserrat 6 08221-TERRASSA (BCN)
  • Telèfon de contacte: 93 788 54 13
  • Horari d’atenció telefònica: de 10:00 a 13:30 i de 17:00 a 20:30 de dilluns a dissabte.
  • Correu electrònic: [email protected]

 

2.- INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS I CONDICIONS GENERALS.-

Les condicions generals que a continuació s’exposen regulen l’accés i ús del Web https://www.bigbagdiagonal.com

L’accés a aquest web li atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part seva de totes i cadascuna de les condicions o normes vigents en el moment en què accedeix a la web, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals, de manera que si l’usuari ha de llegir amb deteniment les Condicions Generals cada vegada que accedeixi i faci ús d’aquesta web.

L’accés a determinats serveis o continguts d’aquest web poguessin precisar de l’acceptació de condicions generals addicionals.

GRAELLS BAGS S.L. a l’efecte de mantenir actualitzada la web i adequar-la a les preferències dels usuaris, es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, la seva estructura i disseny, de modificar o eliminar continguts, així com qualsevol dels termes i condicions de la web, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la web per tal que siguin conegudes pels usuaris.

GRAELLS BAGS S.L., es reserva el dret de denegar o suspendre l’accés al seu web, sense preavís i en qualsevol moment, a tusso usuari que incompleixi les presents Condicions Generals, així com les particulars que resultes d’aplicació a cada cas.

Amb caràcter general l’usuari es compromet i obliga a la submissió i compliment de les presents Condicions Generals i termes d’ús, de la Llei vigent i la bona fe, actuant amb la diligència adequada al servei del qual fa ús, abstenint-se d’utilitzar aquesta web d’ manera que pugui impedir o dificultar el seu normal funcionament, els drets o interessos de la resta d’usuaris i de GRAELLS BAGS SL

Expressa, però no exclusivament, l’usuari s’obliga a:

No introduir ni difondre en o des d’aquesta web contingut difamatori, injuriós, obscè, agressiu, xenòfob ni discriminatori per qualsevol causa o ideologia o que de qualsevol forma pugui ferir la moral, l’ordre públic, l’ordenament jurídic, l’honor, la intimitat i la imatge de qualsevol persona física o jurídica.

No introduir ni difondre en o des d’aquesta web cap tipus de programa informàtic, dades, virus o instrument o dispositiu electrònic o físic que pugui perjudicar a qualsevol forma a aquesta web, equips, xarxes o sistemes de GRAELLS BAGS SL, i de qualsevol persona física o jurídica.

No alterar o inutilitzar les dades, programes o documents electrònics de GRAELLS BAGS S.L. ni d’altres persones físiques o jurídiques.

No utilitzar aquesta web amb fins il·lícits o contraris al que s’exposa en aquestes Normes d’ús.

Custodiar diligentment les dades d’usuari, codis i claus que li siguin facilitades i assignats per GRAELLS BAGS SL, per a l’accés i ús d’aquesta web, es compromet a no cedir-los a tercers, assumint els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per un ús indegut o inadequat dels mateixos tant per la seva persona com per tercers.

 

3.- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL.-

L’estructura, disseny i forma de presentació de la web, tots els seus elements i contingut estan protegits per drets de propietat intel·lectual a favor de GRAELLS BAGS S.L., o de terceres persones que els han cedit a aquesta.

Els referits drets de propietat intel·lectual impedeixen que cap usuari o tercer pugui fer ús dels elements objecte d’aquests drets, pel que estan prohibides la reproducció, transformació, emmagatzematge en suport físic, distribució o divulgació pública i, en general, qualsevol forma de explotació total o parcial dels mateixos, llevat que hi hagi autorització expressa i fefaentment emesa per GRAELLS BAGS SL o titular del dret diferent d’ella i, en tot cas, hauran de fer referència a la titularitat dels citats drets.

S’autoritzen les descàrregues o reproduccions privades en el sistema informàtic propi de l’usuari necessàries per al seu satisfactori ús de la web i sempre que els elements descarregats o reproduïts no siguin cedits o distribuïts posteriorment a tercers per cap mitjà.

La vulneració de les anteriors prohibicions i dels citats drets és constitutiva d’infracció de les presents Condicions Generals i Normes d’Ús, estant tipificades i penades en el vigent Codi Penal.

De la mateixa manera GRAELLS BAGS S.L. té registrats al seu favor tots els drets de propietat industrial sobre logos, marques i altres signes distintius que apareixen a la web. Qualsevol utilització dels mateixos queda totalment prohibida excepte concurrència d’autorització expressa i fefaent emesa pel seu titular.

El domini bigbagdiagonal.com està registrat per GRAELLS BAGS S.L. i no pot ser utilitzat per cap altra persona física o jurídica ni amb relació a productes o serveis que no siguin els comercialitzats per aquesta entitat, i de cap manera que pugui causar confusió als usuaris o perjudiqui GRAELLS BAGS S.L ..

Si l’usuari té notícia de la producció d’alguna violació dels drets de propietat industrial i / o intel·lectual d’aquest web i / o del seu contingut, li preguem ho posi en coneixement de GRAELLS BAGS S.L. al més aviat possible per qualsevol mitjà de contacte dels posats a la seva disposició en aquesta web, agraint per endavant la seva col·laboració.

 

 

4.- CONTINGUT I SOFTWARE DE TERCERS.-

GRAELLS BAGS SL, no es fa responsable del contingut de cap pàgina web aliena a ella que es pugui vincular a aquesta, tant la vinculació hagi estat efectuada per la gestora d’aquest web com per qualsevol tercer, manifestant expressament que qualsevol vincle que es faci des aquesta pàgina a una altra propietat de tercers serà a purs efectes informatius sense que això impliqui assumpció, aprovació o garantia de veracitat del seu contingut ni cap relació amb el titular del Web a què afecti.

 

5.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.-

GRAELLS BAGS SL, es compromet a treballar per proporcionar el millor servei als usuaris i vetllar per l’actualitat i exactitud dels seus continguts, però això, no pot garantir l’absència d’eventuals interrupcions en el servei o errors en el contingut de la web , de manera que GRAELLS BAGS SL, no es fa responsable de deficiències en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor en qualssevol prestacions ni de les que siguin degudes a causes imputables a un tercer o força major, queda exempta de responsabilitat sobre els danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat d’aquesta web.

GRAELLS BAGS SL, tampoc es fa responsable dels continguts o vincles que usuaris o terceres persones físiques o jurídiques s’hagin inclòs en aquesta web ni garanteix la inexistència de virus o programari maliciós que siguin introduïts per tercers, i no és responsable dels perjudicis que puguin ocasionar .

En qualsevol cas, l’usuari se sotmet al compliment d’aquestes Normes d’Ús i serà únic responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es produeixin pel seu incompliment.

Existeixen full de reclamacions a disposició dels clients i usuaris a Raval de Montserrat, 6 TERRASSA (BCN).

TOP

Cercar bigbagdiagonal.com

Login

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

CISTELLA DE COMPRA (0)

Malauradament la nostra botiga online
no està disponible en aquest moment

Sentim comunicar-li que actualment la nostra botiga online no està disponible.
Per qualsevol comanda truqui’ns al següent númeru telefon:

(+34) 93 788 54 13